Cultuur:

Dit gaat over hoe teamleden met elkaar omgaan, zoals respect, vertrouwen, waardering, elkaar aanspreken, maar ook over aansturing. Een cultuur van openheid, vertrouwen en wederzijdse ondersteuning binnen het team is cruciaal om het succes van de teamontwikkeling te bevorderen. Daarnaast is het is essentieel om weerstand tegen verandering te minimaliseren  en een positieve werksfeer te handhaven.

Strategie:   Dit gaat over een gedeelde visie die vertaald wordt  naar duidelijke doelstellingen die het team samen wil bereiken. Dit helpt bij het sturen van alle team activiteiten en zorgt voor alignment binnen het team.

Structuur: Om teamontwikkeling gestructureerd en beheersbaar te maken, is het opzetten van duidelijke processen en procedures essentieel. Zodat elk teamlid weet wat van hen verwacht wordt en hoe zij bijdragen aan de teamdoelen.

Middelen: Dit gaat over ervoor te zorgen dat het team effectief kan functioneren en niet wordt gehinderd door gebrek aan middelen zoals financiering, technologie en andere ondersteunende zaken voor functioneren van het team en het kunnen doorvoeren van veranderingen.

Resultaten:  Hier ligt de focus op het behalen van meetbare resultaten, wat de zinvolheid van de inspanningen onderstreept. Het definiëren en meten van deze resultaten is essentieel om te verzekeren dat het team progressie maakt en de gewenste veranderingen realiseert.

Mensen:

De menselijk factor gaat over vitaliteit, welbevinden én over competenties en vaardigheden

maar ook over je plek in team en organisatie.               

Terug