Met Teamkracht Wijzer doorloop je vier fasen:

Onderzoeken

Teamkracht Vragenlijst

De Teamkracht Vragenlijst is het diagnostische deel van het onderzoek. De Teamkracht Wijzer methode is geïnspireerd op het groei- en veranderingsmodel model van Knoster, waarbij de mens, het team én de organisatiecultuur een centrale rol innemen. Dit in samenhang met de fundamentele organisatie bouwstenen; strategie en leiderschap, structuur, middelen en resultaten.

Via het invullen van een digitale vragenlijst, signaleert en identificeert Teamkracht Wijzer binnen één dag wat de sterke punten en ontwikkelpunten zijn van het team.

Uit de ingevulde vragenlijst volgt een 1e baseline diagnoserapport.

De Teamkracht Vragenlijst kan ook als zelfstandig onderdeel toegepast worden, bijvoorbeeld om tussentijds te toetsen of het team nog op de goede weg zit.

Verdiepen

Teamkracht Sessie

In de Teamkracht Sessie diepen de teamleden uit wat in de Teamkracht Vragenlijst op hoofdlijnen is vastgesteld. Onder de begeleiding van een professionele teamcoach of facilitator, onderzoeken de teamleden samen wat er daadwerkelijk binnen het team speelt. Als dit helder is, geeft het team zelf aan waar het naartoe wil en wat het daarvoor nodig heeft.

Het team stelt zelf prioriteiten om tot de gewenste ontwikkeling te komen.

Door het team dit zelf en gezamenlijk te laten bepalen ontstaat er draagvlak.

Ontwikkelen

Teamkracht Adviesrapport

Na afronding van de Teamkracht Vragenlijst én de Teamkracht Sessie volgt het Teamkracht Adviesrapport. Het rapport geeft de uitkomsten weer van wat het team nodig heeft om de gewenste verbeteringen te realiseren én wat het eventueel nodig heeft van de leidinggevende(n) en organisatie.

Op basis van dit advies kan het team concrete plannen maken voor een succesvolle samenwerking.

Ondersteunen

Teamkracht Teamcoaching

Afhankelijk van wat het team nodig heeft, bieden wij ook ondersteuning bij uitvoering van team ontwikkeltrajecten. Wij maken hierbij gebruik van een flexibel netwerk van professionals.